Beter Bestrijden

Plagen en overlast

Tips per plaag Tips met uitleg om overlast van een plaag te voorkomen en op te lossen. Naar het overzicht
Van plaagdieren, schimmel of groene aanslag wil je snel af. Probeer eerst of je de plaag kunt voorkomen en bestrijd anders met hand en vijand. Lukt dat niet? Gebruik gif dan gepast. Gif in bestrijdingsmiddelen is gevaarlijk voor mens, dier en milieu.
Voorkom plagen

Netjes! Voorkomen is beter dan bestrijden. Als je de oorzaak aanpakt heb je later geen bestrijdingsmiddelen meer nodig. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Ontdek hoe je verschillende plagen kunt voorkomen.

Voorkom plagen
Bestrijd met hand en vijand

Slim! Vaak kun je een plaag of overlast het met de hand oplossen of met hulp van een natuurlijke vijand. Dat is beter dan bestrijdingsmiddelen gebruiken want daarin zitten chemische stoffen die giftig zijn voor mens, dier, planten en milieu. Ontdek hoe je met hand en vijand kunt bestrijden.

 

Bestrijd met hand en vijand
Gebruik gif gepast

Goed bezig! Een plaag voorkomen of met de hand bestrijden is het beste, maar als je niet zonder een middel kunt is het belangrijk om de gebruiksaanwijzing goed te lezen en precies te volgen. Zo voorkom je gevaar voor mensen, dieren en planten. Lees meer over bestrijdingsmiddelen en het milieu.

Gebruik gif gepast

Plagen in huis

Plagen in de tuin