Afval scheiden: nut en fabels

Man en vrouw brengen plastic en papier weg met een leuk dorpje op de achtergrond. Maak van het wegbrengen van je afval een leuke wandeling!

Vind de juiste afvalbak

Afvalscheidingswijzer Welk afval mag in welke bak? Check de Afvalscheidingswijzer. Vind de juiste bak!
Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

Waarom wordt het ene afval gescheiden ingezameld en het andere niet? Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee: de afvalstoffenheffing van de gemeente kan omlaag.

Tips om afval goed te scheiden

 1. 01

  Wees zorgvuldig bij het scheiden van je afval. Gooi bijvoorbeeld geen gloeilampen in de glasbak en geen plastic bij het gft. En haal folders uit het plasticfolie voordat je ze bij het oud papier doet. Alleen dan kan jouw afval goed worden verwerkt.

 2. 02

  Gebruik een doorzichtige vuilniszak om je plastic, blikken en drinkpakken in te verzamelen. Zo kan de afvalverwerker beter zien of er geen afval bij zit dat er niet in thuishoort. Let op: op drankblikjes van bijvoorbeeld bier en fris zit vanaf 1 april 2023 statiegeld. Gooi ze niet weg, maar lever ze in.

 3. 03

  Wat mag in welke bak? In de Afvalscheidingswijzer vind je het antwoord!

Voordelen van recyclen

 1. Het spaart grondstoffen uit: bijvoorbeeld bomen voor papier, aardolie voor plastic, (zeldzame) metalen voor apparaten en blik.
 2. Landbouwgrond kan dan gebruikt worden om voedsel te verbouwen.
 3. Recyclen kost meestal (veel) minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Voor nieuw aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed.
 4. Recyclen zorgt voor minder broeikasgassen, dan afval verbranden.

Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Veel Nederlanders scheiden hun afval. Toch weten veel mensen niet wat er gebeurt met al het gescheiden afval. Er zijn wel geruchten dat het apart ingezamelde afval alsnog op een grote hoop belandt. Dat is niet waar (lees de fabels over afval scheiden). Glas, papier en karton, groente, fruit en tuinafval (gft), klein chemisch afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische apparaten, grof tuinafval, bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt. Gescheiden afval dat erg vervuild is (daarmee bedoelen we: waar erg veel dingen bij zitten die er niet bij horen), kan noodgedwongen alsnog verbrand worden.

Afval = waardevol

Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn geheel hergebruiken, zoals tweedehands kleding of meubels. Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het zink uit oude batterijen wordt bijvoorbeeld gebruikt om zinken dakgoten van te maken. Wil je weten wat er met een bepaald soort afval gebeurt? Kijk dan bij die afvalsoort op Welk afval waar.

Het afval dat niet gerecycled kan worden, gaat bijna allemaal naar de verbrandingsoven (afvalenergiecentrale). De verbranding levert energie op voor stroom of stadsverwarming. De restjes die overblijven na verbranding (dat noemen we 'slakken') kunnen voor een deel gebruikt worden voor de aanleg van wegen. Circa één halve procent van het huishoudelijk afval (bijvoorbeeld niet-recyclebaar bouw- en sloopafval) wordt gestort; dat gebeurt op een verantwoorde manier.

Voorwaarde: zuiver afval

Om gescheiden afval echt opnieuw te kunnen gebruiken, mogen er niet te veel dingen bij zitten die er niet bij horen (dat noemen we 'vervuiling'). Het lukt bijvoorbeeld niet om papier te recyclen als er veel plastic tussen zit, of als het papier vet is (daarom mogen dozen van afhaalpizza's met voedselresten niet bij het oud papier). Het recyclebedrijf moet dus eerst de vervuiling uit het gescheiden ingezamelde afval halen, voordat ze het afval kunnen verwerken. Dat kost tijd en geld.

Als gescheiden afval te veel vervuild is, kan het niet hergebruikt worden en belandt het alsnog in de verbrandingsoven. Daarom is het belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat bij het scheiden van afval. Op Welk afval waar staat voor elke afvalsoort wat er wel en niet bij mag, van gft tot de glasbak. Of zoek het op in de Afvalscheidingswijzer.

10 fabels over afval scheiden

Er zijn nogal wat fabels over afval scheiden: het afval zou toch allemaal weer op één hoop komen, met het gft wordt niks gedaan, en ze kunnen al het afval net zo goed achteraf scheiden. Milieu Centraal zocht van een aantal fabels uit: wat is waar en wat niet?

Vragen over milieuproblemen bij afval