Restafval

Twee mensen gooien afval weg in een afvalscheidingsbak met gft, plastic en restafval voor in de keuken. Je kunt afval thuis scheiden met behulp van handige afvalscheidingsbakken.

Scheiden of in de vuilnisbak?

Afvalscheidingswijzer Waar laat je je chipszak of kipkluifjes? Zoek het op in de Afvalscheidingswijzer. Vind de juiste bak
Afval dat je niet gescheiden kunt inleveren, mag bij het restafval (de grijze kliko of vuilniszak). Het gaat bijvoorbeeld om kattenbakvulling, koffiecupjes en een kapot wijnglas. Twijfel je of iets in een aparte bak mag? Neem dan het zekere voor het onzekere en kies voor de vuilnisbak.

Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden. Gescheiden afval kan (beter) worden gerecycled. Afval wordt zo weer grondstof en het spaart bovendien energie. Al het afval dat niet gescheiden wordt ingeleverd, wordt verwerkt als restafval. Soms worden hier nog dingen uitgevist, maar het meeste wordt verbrand.

Gescheiden afval moet wel zo 'schoon' mogelijk zijn: daarmee bedoelen we dat er  liever geen dingen bij zitten die er niet bij horen. Daarom is het bij twijfel goed om voor de vuilnisbak (het restafval) te kiezen. Om je te helpen, zetten we een paar twijfelgevallen voor je op een rij.

Welk restafval kun je nog scheiden?

Uit onderzoek (2018) blijkt dat we per persoon jaarlijks ruim 170 kilo afval in de grijze bak bij het restafval weggooien. Van die 170 kilo is 62 kilo echt restafval. Wat haal jij nog uit je afval door beter te scheiden?

Luiers

Check bij je eigen gemeente of het mogelijk is om luiers apart in te leveren. Als dit niet mogelijk is kunnen luiers bij het restafval.

Recycling van wegwerpluiers gebeurt in Nederland nog maar op kleine schaal, maar dit wordt mogelijk in de komende jaren uitgebreid. Daarom zijn er gemeenten waar wegwerpluiers al apart ingezameld worden.

Wegwerpluiers mogen niet in de gft-bak, ook niet als op de verpakking staat dat dit wel mag. Lees meer over luiers.

Kattenbakvulling

Kattenbakvulling hoort na gebruik bij het restafval. Spoel kattengrit nooit door de wc: de riolering kan verstopt raken. Bovendien vervuilen de kattenbakkorrels het rioolwater.

Gebruikte kattenbakvulling van papier mag niet bij het oudpapier. Kattengrit van klei of houtkorrels mag niet in de gft-bak. Gooi vuile kattenbakkorrels nooit op je eigen composthoop of in de tuin: er kunnen ziekteverwekkers zoals toxoplasmose in zitten.

Andere twijfelgevallen

Wat Waar Waarom niet
Chipsbus ('Pringles') Restafval Is geen drinkpak, dus hoort niet bij plastic, metaal en drinkpakken
Chipszak Plasticinzameling Door het metaallagje kunnen ze nog niet gereycled worden, dus meteen restafval is ook goed.
Vieze pizzadoos Restafval Een doos van een afhaal- of bezorgpizza kan vies zijn. Vervuild papier kan niet gerecycled worden. Een schone doos van een diepvriespizza hoort wel bij het oudpapier.
Videoband en cd-hoesje Restafval Is geen verpakkingsplastic
Wijnglas Restafval Is geen verpakkingsglas en als de samenstelling van het glas anders is, kan het de glasrecycling verstoren
Botjes en vleesrestjes gft-bak In de zomer kun je het ook bij het restafval doen als die bak eerder geleegd wordt (voorkomt stank)
Bioplastic met Kiemplantlogo of OK Compostlogo Restafval De composteertijd is te lang waardoor er stukjes plastic in het gft achterblijven

Wat gebeurt er met het restafval?

Er staan in Nederland 13 afvalenergiecentrales (aec's). Restafval gaat naar zo'n centrale en wordt daar verbrand. Dat levert stroom en warmte op. Bij verbranding ontstaan rookgassen die worden gezuiverd voordat ze de schoorsteen uitgaan. Na de verbranding wordt het metaal uit de as gehaald met magneten en wervelstromen. In een paar centrales worden het plastic, drinkpakken en metaal er al voor de verbranding uitgehaald.

Stroom voor 750.000 huizen

De 13 afval-energiecentrales produceerden in 2015 ruim 3,5 miljard kWh elektriciteit en 21,3 Petajoule warmte. Zo'n 80 procent van de elektriciteit kan aan het stroomnet geleverd worden, dat is genoeg om ruim 750.000 huishoudens van stroom te voorzien. De warmte gaat naar huizen, kassen en industrie in de omgeving van de centrales. Na het verbranden van huisvuil blijven asresten en slakken over. Dit wordt deels gebruikt als vulmiddel voor asfalt.

Klein deel van het afval wordt gestort

Ongeveer een half procent van het huishoudelijk afval gaat naar een stortplaats (vuilnisbelt). Dat is vooral bouw- en sloopafval dat niet gerecycled kan worden.

Stortplaatsen worden gesloten als ze vol zijn. Ze moeten dan nog lange tijd gecontroleerd worden om te zorgen dat er geen schadelijke stoffen uit weglekken.

Een van de redenen dat we afval liever niet storten, is dat er methaan (stortgas) vrijkomt uit stortplaatsen (vooral uit organisch afval zoals groente, fruit en tuinafval). Methaan is een sterk broeikasgas. Gft-afval mag daarom helemaal niet meer gestort worden. Verder wordt stortgas verbrand ('afgefakkeld'), of gebruikt om energie op te wekken.