Financiering

Stel zit achter laptop met papieren in de hand. Je energierekening omlaag brengen zonder spaargeld dankzij een energiebespaarlening.
Milieu Centraal is opgericht door de overheid. Vanwege haar onafhankelijke voorlichtingsrol ontvangt Milieu Centraal subsidie. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn de grootste financiers.

De ministeries betalen mee aan de kennisbasis, de website en projecten op specifieke beleidsterreinen, zoals energiebesparing, afval en mobiliteit. De activiteiten zijn terug te vinden in de jaarlijkse programma’s.

Milieu Centraal krijgt subsidie van de overheid, maar de overheid heeft geen zeggenschap over de inhoud. Milieu Centraal gaat zelf over de inhoud van tips, inzichten en adviezen met de eigen kennisbasis als onderbouwing. De organisatie is ongebonden van commerciële belangen en staat los van politieke opvattingen.

De rest van de financiering van Milieu Centraal komt van het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties. Samen met brancheorganisaties en individuele bedrijven voert de organisatie projecten uit. Bedrijven betalen naast de projectkosten ook een ‘kennis-fee’, waarmee ze bijdragen aan het in stand houden van de kennisbasis die Milieu Centraal heeft opgebouwd.

Met kennis van zowel inhoud als communicatie ondersteunt Milieu Centraal bijvoorbeeld energiebesparingsactiviteiten van een energiebedrijf, of geeft samen met een supermarkt voorlichting aan consumenten in de winkel. Op de pagina partners vind je meer voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten met bedrijven.

Interesse in samenwerking? Neem contact met ons op.