Consumentenonderzoek klimaat en consuminderen

Milieu Centraal onderzocht houding over klimaat- en milieu-issues en consuminderen. Uit dit consumentenonderzoek onder 1.011 Nederlanders, in samenwerking met onderzoeksbureau Norstat, blijkt dat Nederland zich zorgen maakt en behoefte heeft aan meer duidelijkheid over de impact van klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan, is men bijvoorbeeld best bereid te minderen met het kopen van spullen.

Enkele inzichten uit het rapport

  • Driekwart van de Nederlanders weet de gevolgen van klimaatverandering te benoemen. De meerderheid kan minimaal één gevolg voor de directe leefomgeving opgeven. Hierbij gaat het vooral om gezondheid-gerelateerde aspecten en schade aan infrastructuur.

  • 3 op de 4 Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over klimaatverandering.

  • Toekomstige maatregelen rondom klimaatverandering mogen duidelijk uitgesproken worden, vinden Nederlanders. De leiders (in het kabinet, maar ook in het bedrijfsleven) mogen zich uitspreken als het gaat om klimaatverandering, vindt de meerderheid (74%). Er is draagvlak om te benoemen dat men minder moet vliegen (54%) en sneller en meer huizen moeten isoleren (67%).

  • De overheid en het bedrijfsleven zijn volgens Nederlanders aan zet: ze zouden eerlijk moeten zeggen waar het op staat en een duidelijkere toekomstvisie uit moeten spreken. Bovendien schat Nederland in dat het onvermijdelijk is dat er regels komen (68%). Voor klimaatmaatregelen is er draagvlak, mits dat het leven niet onnodig duur of minder comfortabel maakt. Vooral jongeren roepen hiertoe op.

  • Mensen zijn bekend met consuminderen, maar weinig mensen weten wat de impact van de spullen is die ze hebben en kopen. Zij overschatten de CO2-voetafdruk van hun spullen, maar komen bij de categorie kleding en huishoudelijke apparaten goed in de buurt van de feitelijke uitstoot.

  • Er is bereidheid om te consuminderen. Ondanks het gebrek aan precieze kennis en het feit dat ruim één derde aangeeft dat spullen kopen ze gelukkig maakt (vooral jongeren), vinden de meeste Nederlanders het belangrijk dat we minder gaan consumeren (ook vooral jongeren) en dat het allemaal best wat minder mag. Men is bereid wat comfort op te geven en minder spullen óf gerecyclede spullen te kopen, maar wel onder de voorwaarden dat het betaalbaar moet blijven en langer moet meegaan. Vooral in de productcategorieën inrichting en huishoudelijke spullen zijn mensen bereid producten minder vaak te vervangen, maar ook bij ICT en kleding is meer dan de helft hiertoe bereid. Men geeft aan het niet lastig te vinden om te consuminderen met alle verleidingen in de omgeving en bijna de helft van de Nederlanders geven al aan minder spullen te kopen vanwege het milieu.

Bekijk de conclusies

Download Consumentenonderzoek: Nederland over milieu- en klimaatissues en de rol van de overheid, de burger en het bedrijfsleven. Presentatie klimaat en consuminderen (pdf)