Besparingen: met welke energieprijzen rekenen we?

Met isolatie, duurzame verwarming en zuinige apparaten bespaar je op je energieverbruik. Deze besparingen zijn niet eenmalig, maar keren elk jaar weer terug. Daarom berekent Milieu Centraal de besparing met de energieprijs voor de lange termijn. Op deze pagina lees je met welke tarieven we rekenen en waarom.

Milieu Centraal berekent de besparingen met de energieprijs voor de lange termijn. Dat doen we omdat veel besparingen jaar in jaar uit terugkomen. Isolatie, een warmtepomp of een zuinig apparaat levert immers jarenlang een besparing op. Het zou geen goed beeld geven om die besparingen met de energieprijs van nu te berekenen. 

Daarom rekenen we met de energieprijs die we in 2030 verwachten. Dat is:

  • € 1,20 voor 1 m3 gas
  • € 0,25 voor 1 kWh stroom

Bij Achtergrond en bronnen lees je op welke bronnen Milieu Centraal deze prijzen baseert.

Op dit moment is voor veel mensen de gasprijs ongeveer € 1,30 en de stroomprijs ongeveer € 0,40 (september 2023).

In sommige tabellen laten we zien wat de besparing zou zijn bij een gasprijs van € 3 en een stroomprijs van € 0,70. Dit waren de prijzen in oktober 2022, tijdens de gascrisis. Nu zijn de prijzen lager. Omdat de situatie in de wereld en op de energiemarkt nog niet stabiel is, en de prijzen ook weer kunnen gaan stijgen, laten we toch zien wat je zou besparen als de tarieven zo hoog zijn.

In 2023 is er een prijsplafond dat de energieprijzen flink dempt. In 2024 zal er waarschijnlijk geen prijsplafond zijn. Lees meer over het prijsplafond en de gevolgen voor je energierekening.

Het PBL geeft een lage en hoge verwachting waarbij de gasprijs ligt tussen 0,90 en 1,10 euro en de stroomprijs tussen 21 en 24 cent. Lees meer bij Achtergrond en bronnen.

Zonnepanelen en elektrische auto: stroomprijs middellange termijn

Bij zonnepanelen en elektrische auto's gebruikt Milieu Centraal ook een andere stroomprijs, namelijk die voor de middellange termijn. Daarmee berekenen we de terugverdientijd van zonnepanelen en de kosten om een elektrische auto op te laden.

De middellangetermijnprijs is 30 cent per kilowattuur. Dit is de stroomprijs die het PBL in 2025 verwacht (groothandelsprijs inclusief energiebelastingen en btw).

Met welke prijs rekenen we voor de jaren 2023 en daarna?

Jaartal Stroomprijs per kWh
2023 70 cent
2024 50 cent
2025 30 cent
2026 t/m 2029 stapsgewijze afbouw van 30 naar 25 cent
vanaf 2030 25 cent

Teruglevertarief zonnepanelen

Voor de opbrengst van zonnepanelen is ook het teruglevertarief van belang. Dat is de vergoeding die energiebedrijven betalen voor de stroom die je aan het elektriciteitsnet teruglevert. Door de salderingsregeling hebben de meeste zonnepaneeleigenaren hier nog niet mee te maken. Maar dat verandert wanneer die regeling stapsgewijs wordt afgebouwd. Dan bepaalt de teruglever-vergoeding mede wat de opbrengst is. Voor dit teruglevertarief gaat Milieu Centraal uit van een lange termijn verwachting. Waarschijnlijk wordt de minimale terugleververgoeding 80 procent van de 'kale stroomprijs' (dat zijn de leveringskosten per kWh, zonder belasting of heffingen). Dat betekent voor 2030 een vergoeding van 9 cent per .

Milieu Centraal heeft dit bedrag berekend op basis van een verwachting van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) voor de groothandelstarieven voor elektriciteit in 2030, inclusief de gemiddelde overheadkosten van energiebedrijven volgens het PBL, maar zonder belasting of heffingen.

Achtergrond en bronnen

Meer over de energierekening

Wil je meer weten over de verschillende energiecontracten en de variatie in energieprijzen? Kijk dan op Energierekening.