Klimaat, natuur en aarde

Landbouwgrond voor voedsel, stroom en gas voor huizen, brandstof om van A naar B te komen: we hebben meer ruimte en energie nodig dan de aarde aankan. Lees alles over klimaatverandering. En hoe zit het met stikstof en luchtvervuiling? Ontdek wat jij kan doen voor het milieu.

Filter op onderwerp

Energiebronnen

Zon, wind en aardwarmte zijn duurzame energiebronnen. Ze raken nooit op, veroorzaken geen luchtvervuiling en hebben zelf geen CO2-uitstoot. De verbranding...

Groene stroom

Niet alle groene stroom is wat je ervan verwacht. Je kunt écht bijdragen aan vergroening van de energieproductie door te kiezen voor groene stroom uit...

Windenergie

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is meer dan 30 keer lager dan van die van 'grijze' stroom. Grote windmolens...

Zonne-energie

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. Je kunt zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op je dak. Dat gebeurt...

Alles over kernenergie

Bij de verkiezingen ging het er weer veel over: kernenergie. Maar wat is kernenergie precies? Hebben we het nodig? Wat kan het opleveren, en wat zijn de gevaren?

Biomassa

Door biomassa te verbranden, vergisten of vergassen kan energie worden opgewekt. Over het gebruik als energiebron is veel discussie: hoe duurzaam en noodzakelijk is deze inzet van biomassa? Milieu Centraal legt uit wat biomassa is, en geeft inzicht in de discussie.

Kolen, olie en gas

Het grootste deel van de energie die huishoudens gebruiken voor stroom, verwarming en vervoer is afkomstig uit fossiele bronnen. Bij de verbranding van...

Kleine windmolens

Thuis stroom opwekken uit wind kan met een kleine windmolen op je dak of erf. Maar zelf windenergie opwekken is in veel gevallen geen gunstige keuze. Niet...

Waterstof

In het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland kan waterstof een belangrijke rol gaan spelen. Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager...

Klimaat en aarde in het kort

De aarde warmt op, het klimaat verandert. Wat is klimaatverandering, waar komen broeikasgassen vandaan en wat kan jij tegen de klimaatcrisis doen? Ontdek hoe jij je CO2-voetafdruk kan verkleinen. Wat zijn de grootste winstpakkers en klimaatklappers?

Lees ook meer over klimaatadaptatie: hoe kunnen we goed omgaan met de gevolgen? Bijvoorbeeld door meer groen in de tuin of het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

Er zijn allerlei energiebronnen, van zonne-energie tot kernenergie. De fossiele bronnen aardgas, steenkool en aardolie veroorzaken veel CO2-uitstoot en worden vervangen door zonne-energie en windenergie. En hoe zit het met waterstof?

Fossiele energie zorgt ook voor andere milieu-problemen, zoals stikstof, smog en fijnstof. Waarom is dat een probleem en wat kan je ertegen doen?