Bestrijdingsmiddelen en het milieu

Lukt het echt niet om ongedierte, onkruid of schimmel op een milieuvriendelijke manier weg te krijgen? Dan kun je gebruikmaken van bestrijdingsmiddelen. Omdat bestrijdingsmiddelen giftig zijn, zitten er risico’s aan voor mens, dier en milieu. Lees op deze pagina waar je op moet letten als je bestrijdingsmiddelen inzet, zodat mensen, planten en dieren (vooral insecten) geen gevaar lopen.

Een bestrijdingsmiddel bevat werkende (chemische) stoffen die giftig zijn voor het ongedierte, schimmel of onkruid. Vaak is het middel ook gevaarlijk voor andere (huis)dieren, planten en mensen. Toegestane bestrijdingsmiddelen zijn getest op veiligheid, effectiviteit en milieubelasting. Je herkent deze middelen aan het toelatingsnummer op het etiket.

Maar dat ze toegestaan zijn, betekent niet dat ze milieuvriendelijk zijn. Sommige stoffen zijn bij verkeerd gebruik schadelijk voor het grondwater, de bodem of (nuttige) insecten. Goed de gebruiksaanwijzing volgen is dan ook belangrijk.

Tips om bestrijdingsmiddelen veilig te gebruiken

 1. 01

  Koop alleen producten met een toelatingsnummer op de verpakking dat begint met NL, EU of eindigt op een N. Vermijd niet-toegelaten middelen, of middelen voor professionele plaagbestrijders.

 2. 02

  Volg de gebruiksaanwijzing, omdat het middel anders milieuschade kan toebrengen. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren, en dank restanten af via het Klein Chemisch Afval. Lege plastic verpakkingen moeten bij het restafval.

 3. 03

  Ervaar je geen overlast meer van de plaag? Stop dan met het inzetten van het bestrijdingsmiddel en ga over op maatregelen waarmee je voorkomt dat de plaag terugkomt.

 4. 04

  Soms kun je huismiddeltjes gebruiken, maar controleer van tevoren of het veilig is. (Huis)middeltjes zoals chloor, schoonmaakazijn of zout mag je bijvoorbeeld meestal niet gebruiken om een plaag te bestrijden. Hoewel ze vaak getipt worden, zijn de middelen in de meeste gevallen niet getest als bestrijdingsmiddel. Bij verkeerd gebruik kunnen ze de natuur beschadigen en gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

 5. 05

  Let buitenshuis extra goed op met bestrijdingsmiddelen. De natuur (ook je tuin!) is kwetsbaar en je wilt geen (huis)dieren of nuttige insecten vergiftigen. Voorkom dat stoffen in het oppervlaktewater of de bodem terechtkomen.

 6. 06

  Krijg je de plaag niet weg? Kies voor een erkende professionele plaagdierbestrijder. Te vinden via het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) of de brancheverenigingen NVPB of PLAN.

Vergroot afbeelding
Infographic over gebruik bestrijdingsmiddelen (Klik om te zoomen)

Vragen over bestrijdingsmiddelen

Waar let je op bij gif?

Middelen met een laag risico

Kies altijd alleen bestrijdingsmiddelen die officieel zijn toegelaten. Deze zijn herkenbaar aan het nummer op de verpakking, omdat ze officieel zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Je vindt de toegelaten middelen op de toelatingslijst van het Ctgb en je herkent het op het etiket aan een nummer dat begint met 'NL', 'EU' of eindigt op een 'N'.

Het kan ook zijn dat je een middel zonder een nummer mag gebruiken tegen een bepaalde plaag. Dan moet je wel weten wat je doet. Het ctgb legt meer uit over een aantal van deze stoffen.

Huismiddeltjes

Naast middelen die je kunt kopen in winkels, staat het internet vol tips over huismiddeltjes. In een aantal gevallen zijn deze middelen toegestaan en aan te bevelen, zoals bier als slakkenval, maar zelf een middel in elkaar knutselen en mengen is onverstandig. Je weet dan bijvoorbeeld niet zeker of je de juiste concentratie gebruikt en hoe vaak je het moet toepassen. Het kan dan schadelijk zijn voor het leven in je tuin, het waterleven of zelfs je eigen gezondheid. Koop liever een toegelaten middel, in de winkel of online. Dan staat er namelijk in de gebruiksaanwijzing waar je op moet letten zodat er geen milieugevaar ontstaat, en is de werkzame stof in de juiste concentratie aanwezig.

Lees altijd de kleine lettertjes

Soms zie je termen als 'plantaardig', ‘natuurlijk’ of ‘milieuvriendelijk’ op het etiket staan. Dit soort vage kreten zeggen weinig bij een bestrijdingsmiddel: gif is gif. Dat geldt ook voor 100% natuurlijke middelen. Laat je dus niet misleiden door dit soort claims, maar check altijd de kleine lettertjes op het etiket.

Chemische bestrijding

In Nederland beoordeelt het Ctgb of bestrijdingsmiddelen veilig zijn voor mens, dier en milieu. Er is een enorme lijst met toegestane middelen. In de winkel is het belangrijk om goed op het etiket te kijken of het middel is toegelaten. Toegelaten middelen herken je aan het toelatingsnummer op de verpakking dat begint met NL, EU of eindigt op een N. Thuis is het belangrijk de producten alleen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn en de gebruiksaanwijzing te volgen. Bij verkeerd gebruik kunnen ook toegestane middelen gevaarlijk zijn.

Niet in het water

Als je chemische middelen inzet tegen bijvoorbeeld groene aanslag, mos en onkruid op verhardingen is de kans groot dat de stoffen in het oppervlaktewater eindigen. Dit maakt waterzuivering moeilijk en het is vaak slecht voor het waterleven. Chemische middelen inzetten op verharding kun je beter vermijden om te voorkomen dat het gif in sloten, vijvers en rioolputten komt. Ook zout en schoonmaakazijn kunnen schadelijke effecten op het milieu en bodemleven hebben, en zijn om die reden niet toegelaten als bestrijdingsmiddel. Het gebruik van tafelazijn (natuurazijn) op het tuinterras is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan.

Kandidatenlijst: Candidates for Substitution

Welke bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden is in ontwikkeling. De EU houdt bijvoorbeeld een lijst bij van de meest schadelijke stoffen die zij wil verbieden, zodra er een minder schadelijk middel beschikbaar is. Het kan dus zijn dat een middel dat nu toegelaten is, dat over een tijd niet meer is.

Meer informatie

 • Wil je weten hoe je fruitvliegjes, zilvervisjes, mieren, muizen, ratten of wespen milieuvriendelijk bestrijdt? Bekijk het overzicht aan pagina's over specifieke plagen.
 • Zoek je advies over ongediertebestrijding? Neem dan contact op met je gemeente; die heeft dit vaak uitbesteed aan gespecialiseerde instanties als de GGD en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).
 • Als je niet weet om welk beestje het gaat, kun je dit laten onderzoeken. Soms kan dat bij de lokale GGD, maar ook het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan jou meer vertellen over de plaagdiersoort. De kosten hiervoor zijn rond de 80 euro. Woon je in een gemeente met een uitgebreide serviceovereenkomst met KAD, dan is determinatie in sommige gevallen zelfs gratis. Check hier of jouw gemeente zo’n overeenkomst heeft.
 • Erkende bestrijders kijken eerst samen met jou wat je aan preventie kunt doen. Als dat niet voldoende is, zetten ze vallen en klemmen. Pas als laatste redmiddel gebruiken ze gif. Erkende professionele plaagdierbestrijders kun je vinden via het KAD, of via brancheverenigingen NVPB of PLAN.
 • Heb je klachten of vragen over chemische bestrijdingsmiddelen? Dan kun je terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.