Zo denkt Nederland over consuminderen

Om je ecologische voetafdruk te verkleinen, is het belangrijk om minder te consumeren: consuminderen dus. Veel Nederlanders vinden dit ook belangrijk, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Ontdek hoe consumenten kijken naar klimaat(verandering) en welke stappen zij van de overheid willen zien.

Nederlanders zijn bewust van de gevolgen

Onlangs onderzocht onderzoeksbureau Norstat voor Milieu Centraal hoe consumenten kijken naar het milieu en milieumaatregelen. Hieruit blijkt: driekwart (75% ) van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat en (76% ) is bewust van de gevolgen.

De overgrote meerderheid van de mensen wil van de besluitvormers bij de overheid en het bedrijfsleven horen waar het op staat en wat er moet gebeuren de komende jaren. Ook zouden volgens hen minder leuke boodschappen moeten worden uitgesproken, zoals dat we minder vaak en ver moeten vliegen en energie moeten besparen. De helft van de Nederlanders geeft aan dat ze de invoering van een structurele persconferentie over klimaatverandering en de ontwikkeling rondom energieprijzen een goed idee zouden vinden.

Betere keuzes maken

70% van de Nederlanders snapt dat het zo niet langer kan en dat meer regels onvermijdelijk zijn om meer klimaatvriendelijker keuzes te kunnen maken. Hoe jonger, hoe vaker ze dit denken. Er is ook sprake van steun voor meer dwingende maatregelen zoals een progressieve vliegtaks en verbieden van enkel glas in woningen. Opvallend is de steun voor het (bestaande) verbod van afval weggooien op straat, waar driekwart ‘helemaal voor’ is. De minste steun zien we voor belasten van voeding met een hoge milieu-impact, hoewel nog steeds iets meer dan de helft ‘voor’ is.

Nederlanders, vooral jongeren, vinden het ook belangrijk om met z'n allen minder spullen te gaan kopen, waarbij betaalbaarheid nog steeds heel belangrijk blijft. Hierbij is het natuurlijk ook een voorwaarde dat de spullen van goede kwaliteit zijn en lang meegaan.

25 jaar Milieu Centraal

De onderzoeksresultaten sluiten aan bij het thema van het 25-jarig lustrum van Milieu Centraal: ‘De meerwaarde van minderen’. Milieu Centraal-directeur Ika van de Pas: “Drie kwart van de Nederlanders geeft aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid en zelfs open te staan voor meer dwingende klimaatmaatregelen. In 2030 moeten we 60% van de broeikasgasemissie gereduceerd hebben. De afgelopen 30 jaar hebben we de uitstoot in Nederland met zo’n 25 procent omlaag gebracht. We hebben nog 7 jaar voor de rest.”

Consuminderen moet de nieuwe sociale norm worden. “Duidelijke taal helpt om een nieuwe sociale norm te stellen,” aldus Van de Pas. “De covidcrisis en de energiecrisis hebben laten zien dat we razendsnel een nieuwe sociale norm kunnen neerzetten. En mensen zijn er ook aan toe, dat blijkt uit een recent onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Dus ik roep elke besluitvormer in zowel bedrijfsleven, het maatschappelijk werkveld en overheid op om het wens van Nederlanders te omarmen en veel rechtstreekser, directer en duidelijker sturing te geven en te communiceren als het gaat om klimaatverandering en consuminderen.”

Consumentenonderzoek

Meer over het onderzoek Hoe denkt Nederland over milieu- en klimaatissues en de rol van de overheid, de burger en het bedrijfsleven? Onderzoeksrapport

Je voetafdruk verkleinen

Behoor jij tot de Nederlanders die graag willen consuminderen? De CO2-voetafdruk van een huishouden (2,2 personen) in Nederland is gemiddeld 19.500 kilo per jaar. Hierin is alles meegeteld: energie in huis, dagelijks vervoer, vakanties, eten, kleding en spullen die we jaarlijks kopen. Ook de CO2-uitstoot van de spullen die in andere landen zijn gemaakt, is meegeteld.

Als je op alle onderdelen waarop je als consument directe invloed hebt je uitstoot maximaal omlaag brengt, kan de broeikasgasvoetafdruk van een gemiddeld huishouden dalen van 19.500 naar 7.200 kg CO2 per jaar. Dit is een besparing van ruim 60%.

Benieuwd wat jij kunt doen?

Op de pagina klimaatklappers vind je tips om de voetafdruk van je huishouden te verkleinen. Ontdek waar de CO2-uitstoot van je huishouden op dit moment vooral door komt en welke klimaatklappers jij kunt maken. Bekijk naar klimaatklappers